Villkor på Benshi

Rättighet till varumärken och material på den här webbplatsen
Benshi.se och våra samarbetspartners förbehåller oss alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar Benshi.se.

Användning av IP-adresser och cookies
För att fortlöpande kunna förbättra vår webbplats följer vi med i vilka sidor på webbplatsen som besöks och hur länge internetanvändaren stannar på de olika sidorna. Det här görs med hjälp av registrering av IP-adresser på användarnas datorer och med hjälp av cookies. Registrering av din IP-adress är ett led i vår systemadministration och vi identifiera inte dig som person med hjälp av IP-adressen. En cookie är en liten fil som servern lagrar på din dator varefter cookien läser av datorns trafik på vår webbplats. Varje gång du besöker webbplatsen uppdateras cookien och returneras till din hårddisk. En cookie kan inte identifiera dig som person – den känner bara igen den cookie som den själv har lagt på din dator.

Det är möjligt att ställa in webbläsaren till att blockera cookies. Det här kan du också göra med cookies från Benshi.se och du måste inte acceptera cookies för att kunna använda denna webbplats. Emellertid kan vissa delar av eller funktioner på webbplatsen inte användas om du inte tillåter cookies.

Länkar till andra Internetsidor
Benshi.se kan inte ansvara för lagligheten i innehållet på och i administrationen av de Internetsidor vi länkar till från webbplatsen. Men vi hoppas såklart att det skall vara tryggt att besöka både Benshi.se och andra delar av Internet. Om du upptäcker att de Internetsidor vi länkar till har ett olagligt eller kränkande innehåll är vi därför tacksam för att höra från dig.

Reklam på Benshi.se
På vår webbplats förekommer det sponsrade länkar, banners och annan typ av reklam som genererar intäckter till Benshi.se. Vi är dock mycket noga med att inte skriva om produkter eller företag som vi själva inte kan rekomendera. Det är upp till varje läsare att ha en kritisk inställning till allt innehåll på Benshi.se. Som akademiker är det faktiskt till och med något som vi vill uppmuntra till.

Frågor om villkoren kan ställas via mejl. Du når oss enligt principen fornamn@benshi.se