Om Benshi

Benshi är ett nätmagasin som grundades 2008 och som skriver om aktuell kultur. Här finner du recensioner och artiklar om intressant film, litteratur, musik och teater. Benshi är ett begrepp hämtat från den japanska stumfilmseran. Benshi var den skådespelare/artist som satte ord på handlingen och simultant till filmen berättade dess handling.

Under 2011 publicerade sig Benshi i bokform med essäsamlingen Benshi antologi #1 och i december samma år tilldelades Benshi Regionförbundet södra Smålands kulturstipendium.

Redaktionen på Benshi består av: Petter Ericsson, Fedja Borčak, Mark Andersson, Malene Jensen, Christopher Rosenqvist-Cutlip och ett antal gästskribenter.