Redaktion

Benshi är ett nätmagasin om aktuell kultur. Här finner du dagligen (nästan) uppdateringar om intressant film, litteratur, musik och scenkonst.

Flertalet i redaktionen har sin bas i södra Sverige (Malmö, Lund, Växjö) men våra skribenter finns också i Göteborg, Stockholm, och Brighton. Vi samarbetar regelbundet med flertalet gästskribenter. Vi på Benshi gillar genomtänkt kultur oavsett var den dyker upp.

Har du förslag på kultur som du tycker att vi skall bevaka? Kontakta respektive redaktör. Du når oss via mejl enligt principen fornamn@benshi.se.

I redaktionen ingår följande medlemmar:

Petter Ericsson
Grundare av Benshi, filmredaktör och skribent.

Fedja Borčak
Litteraturredaktör och skribent.

Malene Jensen
Litteraturredaktör och skribent.

Mark Andersson
Musikredaktör och skribent.

Jonn Palmér-Jeppsson
Musikskribent.

Christopher Rosenqvist-Cutlip
Skribent om scenkonst.