RSS Feed for This PostBenshi om...

Musik: Souvenirs of a Misspent Youth

Otis Gibbs fortsätter att skärskåda sin samtid. Nya Souvenirs of a Misspent Youth är en karg albumgiv med vilsenhet och försiktigt hopp i fokus.

Inom den tämligen basala folkrockens ramverk har Otis Gibbs funnit ett lika personligt som slitstarkt anslag. Genom att okonstlat observera och återge sin samtid vinner Gibbs musik bärkraft i ett krasst samtidsskildrande, förankrat i dagens Amerika men i emotionell spännvidd alltjämt geografiskt allmängiltigt.

Liksom på albumföregångaren Harder Than Hammered Hell – artistens i särklass bästa – fortsätter Otis Gibbs på Souvenirs of a Misspent Youth att skildra den lilla människans strävanden i en socialt allt mer skadeskjuten värld. Tematiken är bekant men anslaget om möjligt än mer avskalat än sist. Det ger ett inte lika omedelbart uttryck, men en läsning som tillåter sig att växa med varje genomspelning.

Somligt av komponerandet här är förvisso tämligen nyansfattigt. Skarpt melodisinne och fin hantverksmässig kompetens till trots kommer Gibbs stundtals bort sig i ett väl planlöst villande. Men det är också en vilsenhet som för all del kan vara avsiktlig.

För nog är det så att kompositionerna här är svåra att separera från det groende missnöje som de vädrar. Vilsna och tomt konstaterande, nostalgiskt tillbakablickande och försiktigt hoppfulla är de lika kargt utmattade som trösterika och bär ett mättat musikaliskt formspråk som finner sina vägar till hjärteroten utan insmickrande tjuvknep.

Mark Andersson

Info: Otis Gibbs – Souvenirs of a Misspent Yout (Wanamaker/Border)

Tipsa om artikeln / Lägg som bokmärke:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • Pusha
  • TwitThis
  • MySpace

Trackback URL

Sorry, comments for this entry are closed at this time.