RSS Feed for This PostBenshi om...

Musiklyrik: Texter

Annika Norlin samlar snart tio år av musiklyrik i Texter.

Annika Norlins samlingsverk Texter har ett uttalat fokus. Att rikta blicken mot orden friställda sin musikaliska part är lika mycket ett våghalsigt experiment för att prova såväl dess bärkraft som sammansättningens musikalitet, som en ren egotripp från en artist som har förstått och funnit sig bekväm med sitt författande.

Norlin förklarar i ett fint men stilistiskt svamligt förord sin kärlek till låttexten, dess fysikalitet i läsandeprocessen och den makt den håller över komponerandet. Det är en tämligen självutlämnande redogörelse som inte bara bekräftar den i artistens musik högst påtagliga hantverksstoltheten men också blottlägger det strävande och sökande efter färg och form som varje skrivande människa någon gång torde ha känt.

Förordet blir på sätt och vis en mer klarsynt guide till de dagbokssidor som följer. Det ursäktar sig inte för naiviteter och mindre lyckade ansträngningar, lika lite som det undviker ensidigt självgoda hyllningar, men friskt också vågar vädra stolthet över det skapade för att lika snabbt hänsynslöst lyfta det till ljuset, avklätt sitt skyddande musikaliska kött.

Samtidigt diskvalificerar samlingsverket också den gaggiga och i allt väsentligt oväsentliga rockjournalistiska fråga som lägger vikt vid huruvida en artist låter texten eller musiken födas först.

Med Texter svarar Norlin sunt genom att låta just texten representera kontexten, liksom för att understryka att i orden bor också tonerna och vice versa. Väl i endräkt formulerade blir de aldrig fristående varandra. Separerade men alltjämt oskiljaktiga lyfts de här fram som komponenter trånande efter varandras sällskap utan vilket ingendera helt förmår stå på egna ben.

Mark Andersson

Info: Annika Norlin – Texter, 217 s. Teg Publishing

Tipsa om artikeln / Lägg som bokmärke:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • Pusha
  • TwitThis
  • MySpace

Trackback URL

Sorry, comments for this entry are closed at this time.