RSS Feed for This PostBenshi om...

Kritikens identitetskris: en rapport från Kritikfestivalen i Malmö/Köpenhamn

Med båda fötterna väl förankrade i biblioteksvärlden är jag sedan länge van vid bibliotekens identitetskris. Denna kris som stötts och blötts vid alla upptänkliga tillfällen känns, fem år efter mina påbörjade studier, både nött och uttjatad. Under fredagen besökte delar av Benshiredaktionen Loftet vid Hedmanska Gården där FSL:s (fria seminariet i litterär kritik) Kritikfestival bjöd in till ett samtal om kritikerns villkor i den nya offentligheten. Deltagarnas, och kanske framförallt moderatorn Magnus Jacobssons, grunda uttalanden om kritiken som fenomen idag var förvånade. Mellan raderna anades en nästan panisk identitetskris, en kris som precis som hos biblioteken är starkt kopplad till hur de traditionella fysiska formaten påverkats av webben och av hur den nyliberala diskursens intåg i vårt samhälle omformat och fortsätter att omforma offentligheten.

Samtalets hade formen av en lägesrapport, ett upplägg som i sig självt knappast bjuder in till debatt. Medverkade gjorde Merete Røsvik Granlund från Norsk kritikerlag, Mai Misfeldt, ordförande i det danska Litteraturkritikerns lav, Elisabeth Nordgren från Finlands Kritikerförbund och Theresa Benér, teaterkritiker på SvD och SR. Trots medvetenheten om hur samtalets form skulle se ut var diskussionen överraskande frånvarande. De verkligt intressanta och djuplodande frågorna, som ju panelen ändå framhöll är av yttersta vikt för kritiken, kom aldrig upp på dagordningen. Frågor som Vilka är kritikens syften? Vad är seriös kritik? Hur skriver och förmedlar vi bäst kritik? lyste med sin frånvaro. Ingen av deltagarna verkade kunna se en framtid för en med avseende på både innehåll och form vidgad kritik, där traditionell gammelmedia kanske inte alltid är nödvändig för att nå ut utan där innehållet är det centrala.

Det ska poängteras att många problem är akuta. Det är omöjligt att överleva som seriös kritiker i Sverige dag, där konsekvenserna av det politiska klimatet bäst beskrivs som en kulturskymning. Biblioteken har blivit nöjesfält, kulturarbetare ska jobba gratis och kritikerna får hanka sig fram. Deras vardag är ännu sämre än författarnas och att prestera kvalitativ kritik vid sidan om sina ordinarie arbeten är varken önskvärt eller direkt genomförbart. Parallellt med detta skär tidningar och tidskrifter ner på både arvoden och utrymme och vill ha allt mer kompakta recensioner och texter. Dags- och kvällspress är så beroende av annonser att skribenterna redan innan säsongen börjat måste berätta vilket utrymme de vill ge den ena eller den andra kulturyttringen. Utvecklingen mot ett allt mer ensidigt kritiker- eller kritiklandskap – vilket också Benshis Mark Andersson berör i texten om Gota Media – där några få kritiker skriver för en hel koncern eller där en recension återanvänds i flertalet tidningar, är i allra högsta grad även det ett problem för den fria kritiken. Men – och det här är en viktig invändning – detta faktum håller bara om vi begränsar oss till de tryckta tidningarna.

Om vi beaktar den digitala och tekniska utvecklingen under det senaste decenniet är det inte alls långsökt att likna den vid den utveckling som tog vid efter tryckpressens genomslag. Framförallt är det mycket lättare att förmedla och sprida information idag. Inte till alla, märk väl – enligt Digidel.se är det är runt 1,5 miljoner svenskar som sällan eller aldrig använder internet idag. Men på det stora hela är det betydligt lättare att delge andra sina tankar, exempelvis i form av kritik. Det är inget som säger att de etablerade kritikernas texter är de bästa varken nu eller då, det kan lika gärna vara så att det tidigare helt enkelt inte fanns några alternativ. Att därför enbart skyffla över problemet på sina arbetsgivare eller samhällsklimatet känns inte som ett särskilt gångbart drag från kritikernas håll. Måste inte kritikern och läsaren mötas halvvägs? Kanske är det inte alltid så att en essä om Hölderlin på femtusen tecken är det bästa sättet att förmedla tysk lyrik?

För mig är kritik för det första att förklara, för det andra att väcka intresse och för det tredje att vidareutveckla. Det blir meningslöst att tala om format eftersom värdet ligger i texten och i dess möte med läsaren. Här kan inte tillgänglighet beskrivas enbart som tillgänglighet via en papperstidning eller via en blogg – det handlar om någonting mer än så. Därför var det intressant att samtalets inledande totalsågning av de ”oseriösa bokbloggarna” som – efter en noggrann genomgång av hur det stod till med kritiken i Norge, Finland, Danmark och Sverige – följdes av konklusionen att det är just denna blogg som innebär framtiden för kritiken. Formerna för den webbaserade kritiken är inte färdiga, men det är inget som säger att vägarna för upphovsrätt, betalning, förmedling och så vidare kommer att utkristallisera sig så småningom.

Varken bibliotekens eller kritikens grundläggande syften har förändrats. Behovet av att navigera, hitta och bedöma olika typer av dokument och verk är snarare större än någonsin. Om det finns en identitetskris har den sin grund i dagens förändringsskede, ett skede som förvisso är omvälvande men som ändå måste ha sin gång. Därför måste vi diskutera lösningar och möjliga vägar eller redskap som kan ta oss mot våra syften. Vi får inte gå vilse bland problemen eller låta medlen bli mål. Det viktigaste är kanske att de etablerade kritikerna – det vill säga, de som antingen haft turen att få en roman publicerad eller som har doktorerat – ställer sig de grundläggande frågorna. Vad är seriös kritik och för vem skriver vi den? Kanske kan de etablerade kritikerna maka lite på sig, se att det där pluralistiska demokratiska samtalet de så hett eftertraktar pågår överallt.

Och om någon av de där viktiga rösterna mot förmodan skulle saknas i debatten så är det inte särskilt svårt att starta en blogg.

Text: Malene Jensen

Tipsa om artikeln / Lägg som bokmärke:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • Pusha
  • TwitThis
  • MySpace

Trackback URL

Sorry, comments for this entry are closed at this time.