RSS Feed for This PostBenshi om...

Gota Media och hotet mot den kritiska mångfalden

Gota Media låter idag meddela att kulturredaktionerna på koncernens fyra största tidningar – Smålandsposten, Borås Tidning, Barometern och Blekinge Läns Tidning – får ett tillskott av namnkunniga litteraturkritiker. En satsning för kvalitetssäkring menar koncernen. Men här lurar också ett hot om utarmande av den kritiska mångfalden.

Det är Aase Berg, Ingrid Elam, Andres Lokko och Daniel Sjölin – alla etablerade hushållsnamn från lika ryktbara redaktioner som sluter an till de mindre dagstidningarnas litteraturbevakning.

Initiativtagaren Stefan Eklund, chefredaktör på BT, menar enligt Medievärlden att satsningen görs för att ”höja kvaliteten för läsarna”. Eklund är också noga med att tillägga att de inköpta recensionerna ska ses som ”grädde på moset” och att de inte publiceras på bekostnad av den ordinarie kritiken.

Men satsningen på vässad litteraturkritik skickar alltjämt olustiga signaler om tron på den kritiska mångfalden. Utan att säga någonting om landsortstidningens litteraturkritiska kvalitet – den är av högst skiftande slag, inte sällan välformulerad och spetsig men lika ofta försiktig och alltför lokalmedveten – hotar tilltaget att i längden kväva de mindre redaktionernas kulturkritiska andningsutrymme.

Eklund talar i BT om idén om att ”skapa en kritikerplattform utanför Stockholm” som förstås är mycket tilltalande. Än mer sympatisk hade den varit om satsningen inte grundade sig på inköp av artiklar skrivna av kritiker i storstäderna utan istället var ett utslag av aktiv och hård scouting efter nya och skarpa kritiska röster. Det är lätt att ställa sig frågande till vilken kvalitet Gota Media egentligen strävar efter? Och kanske än viktigare, i vilken jord denna kvalitet ska odlas?

Idén om att lokalproducerat automatiskt är bra, på den enda premissen att det just är lokalproducerat är en gammal sanning som mår bra av att möta aktivt motstånd. Att fler och skarpa röster behövs i den lokala bevakningen, lika mycket för att stävja stagnationen som för att nyansera och utmana kritiken på riksnivå är alltjämt av största vikt för kritikens fortlevnad.

Därför efterlyser jag inte heller en kvantitativ rekrytering av lokala kritikerförmågor för landsortens väl och ve. Men storebrorsperspektivets tydliga idé om ett fyrkantigt kulturellt bildningsideal med uttalat personfokus stänger fler dörrar än det öppnar för nya rösters möjlighet att träda fram på kulturkritikens arena. Inte heller lägger det en självständig grund för de lokala kulturredaktionerna att bygga sin verksamhet på.

Nu ska fyra tidningar publicera samma texter en si sådär tre, fyra gånger per år. Det är knappast första gången Gota Media låter klona kulturkritik (i dagens notiser om den nya satsningen ses i Smålandsposten och BT samma formuleringar tillskrivas respektive tidningars (kultur)redaktörer). Det är en företeelse som knappast visar på strävan efter nyanserad och mångbottnad kritik. Väletablerade namn gör mycket lite för att ändra det faktumet. Koncernens tilltag är en tämligen lättjefull kvalitetssäkring, där den bekväma igenkänningsfaktorn har lite, om något med kritikens faktiska beskaffenheter att göra.

Här ses Gota Media ge den riksproducerade kulturkritiken ytterligare en gratisskjuts till områdets framkant. Den är en symbolhandling som förminskande och elitistiskt talar om de lokala kulturredaktionernas oförmåga att stå på egna ben, snarare än om att ta tillvara på och vidareutveckla de mindre redaktionernas potential.

Mark Andersson
Musikredaktör

Tipsa om artikeln / Lägg som bokmärke:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Live
 • Pusha
 • TwitThis
 • MySpace

Trackback URL

RSS Feed for This Post1 Comment(s)

 1. Petter | Feb 27, 2012 | Reply

  Läs även Jenny Högströms kommentar i Helsingborgs Dagblad (21 feb:
  http://hd.se/kultur/2012/02/21/kritikens-enfald/

  Stefan Eklund svara här:
  http://www.bt.se/blogg/chefredaktorsbloggen/debatt-om-bts-kritikersatsning(3164032).gm

1 Trackback(s)

 1. From Kritikens identitetskris: en rapport från Kritikfestivalen i Malmö/Köpenhamn : Benshi | Feb 27, 2012

Sorry, comments for this entry are closed at this time.