Main Content RSS FeedAktuellt på Benshi

Musik: The Sound & The Fury »

The Sound & The Fury skiftar Steve Collins Deadman på nytt fokus, från jordnära americana till elektroniskt dopad rockmusik.

»Any live man is better than any dead man but no live or dead man is very much better than any other live or dead man.« skrev William Faulkner i The Sound and The Fury – det verk från vilket Steve Collins låter skötebarnet Deadmans senaste album låna sin titel.


Läs hela artikeln

Main Content RSS FeedSenast på Benshi

Musik: Popular Problems »

Åttio år gammal släpper Leonard Cohen sitt trettonde studioalbum, Popular Problems och fortsätter att hävda sin position som en av den samtida musikens främsta artister. 

Leonard Cohens lyrik har alltid vunnit störst bärkraft när den har rört sig i sprickan mellan själsliv och samtid. På bägge sidor de suddigt dragna, eller för all del sedan länge nedbrutna, gränslinjerna gömmer sig kanske också en ledtråd till beständigheten i artistens konstnärskap.


Läs hela artikeln

Musik: Madman »

Sean Rowes Madman är en eklektisk historia, stundtals alltför spretig men i sina bästa stunder rik på melodiskt och poetiskt skarpsinne.

På tredje studioalbumet, Madman skrotar Sean Rowe mycket av stök och bök-bombasmen från två år gamla The Salesman and the Shark, till förmån för ett uttryck tryggt rotat i avskalad folk, men med bred eklektisk spännvidd. Det är ett nytt kostymbyte för en artist som konsekvent vägrar att se sig bunden av väl inarbetade och nog så säregna stilistiska grepp.


Läs hela artikeln

Musiklyrik: Texter »

Annika Norlin samlar snart tio år av musiklyrik i Texter.

Annika Norlins samlingsverk Texter har ett uttalat fokus. Att rikta blicken mot orden friställda sin musikaliska part är lika mycket ett våghalsigt experiment för att prova såväl dess bärkraft som sammansättningens musikalitet, som en ren egotripp från en artist som har förstått och funnit sig bekväm med sitt författande.


Läs hela artikeln

Krönika: Om att tävla i sorg »

Nyheten om Brasse Brännströms bortgång nästlar sig in som en vass liten tagg i medvetandet. Än en gång blir vi kollektivt påminda om livets förgänglighet. Kanske drabbas vi också ytterligare när en individ försvinner, som med sin konstnärliga gärning har gjort ett outplånligt avtryck på generationer av människor i vår mest påverkansbara ålder.


Läs hela artikeln

Musik: Södra Sverige »

Valåret 2014 vädrar Alkberg sitt missnöje genom nya albumet Södra Sverige – en i allt väsentligt avmätt samhällskommentar.

Mattias Alkberg är jättebra på punkrock, det behöver en bara gå så långt tillbaka som till fina album som Tunaskolan och Jag ska bli en bättre vän för att förstå. Mattias Alkberg är också jättebra, oftast landsbäst på att skriva och tonsätta sinnrik och nyanserad samtidskritik – Skända flaggan, Dementorer, Matti apornas son, ja merparten av artistens produktion.


Läs hela artikeln

Musik: Souvenirs of a Misspent Youth »

Otis Gibbs fortsätter att skärskåda sin samtid. Nya Souvenirs of a Misspent Youth är en karg albumgiv med vilsenhet och försiktigt hopp i fokus.

Inom den tämligen basala folkrockens ramverk har Otis Gibbs funnit ett lika personligt som slitstarkt anslag. Genom att okonstlat observera och återge sin samtid vinner Gibbs musik bärkraft i ett krasst samtidsskildrande, förankrat i dagens Amerika men i emotionell spännvidd alltjämt geografiskt allmängiltigt.


Läs hela artikeln